Healy Holobiofeedback Prezentacja

MEDYCZNE HEALY WSPARCIEM W REGENERACJI ORGANIZMU 

CZĘSTOTLIWOŚCI TWOJEGO ŻYCIA, ZDROWIA I SAMOPOCZUCIA

SPADEK NAPIĘCIA BŁONY KOMÓRKOWEJ DOPROWADZA DO ROZWOJU WIELU OSTRYCH I PRZEWLEKŁYCH CHORÓB.

Zdrowie człowieka uzależnione jest od zdrowia komórek i ich zdolności do wzajemnej komunikacji (wymiany jonowej, szybkości usuwania produktów przemiany materii itp.). Z kolei zdrowie komórki może determinować jeden prosty parametr: napięcie elektryczne błony komórkowej.

Zgodnie z modelem napięcia błony komórkowej, idealną wartością napięcia komórki jest -70 mV, wówczas komórka ma dość energii do życia i komunikowania się z innymi komórkami. Podczas choroby wartość ta często spada do -50 mV. Po osiągnięciu poziomu -40 mV może zacząć pojawiać się ból i stan zapalny. Poziom -15 mV, zgodnie z ustaleniami Beckera i Nordenstroma, stanowi wartość progową, poniżej której komórka może się mutować i stać się komórką nowotworową.

DOMOWE URZĄDZENIE BIOREZONANSOWE HEALY

jest oferowane w 4 konfiguracjach programowych o różnym zakresie pakietów programowych, pozwalających na wybór zestawu dedykowanego dla określonego typu dolegliwości oraz potrzymywania i utrzymywania zdrowia(terapia spersonalizowana). Pomożemy Ci wybrać odpowiedni zestaw dostosowany do Twoich potrzeb zdrowotnych i terapeutycznych.

Healy Gold

Healy Gold dostarczany jest wraz z urządzeniem Healy, złotym cyklem Nuno Niny i grupą programów zgodnych z Twoim wyborem.

Programy ze złotego cyklu Nuno Niny mogą być stosowane na wiele sposobów:

do zapewnienia wsparcia bioenergetycznego i profilaktyki, do wypoczynku od negatywnych wpływów, do optymalnej równowagi energetycznej, równowagi emocjonalnej, dobrego samopoczucia i relaksu.