W odpowiedzi na zapytania naszych klientów informujemy, że zgodnie z naszą wiedzą o biorezonansie, diagnoza biorezonansowa DIRP (ang. Dual Integration Resonance Procedure ), to coś więcej niż wykrycie patogenów.

Diagnozą DIRP możliwe jest wykrycie patogenów oraz podłoże do chorób w postaci poziomu informacyjno ? energetycznego.

Dlatego wykrycie częstotliwości odpowiadającej danemu patogenowi niekoniecznie świadczy o fizycznym jego istnieniu w ciele, może informować o takim stanie energetycznym człowieka, który ma swoistą matrycę choroby.

Energetyczna matryca chorobowa daje duże prawdopodobieństwo przyjęcia określonego patogenu z otoczenia poprzez infekcję lub autoagresję, innymi słowy organizm jest bardzo dobrze przygotowany na przyjęcie niechcianego gościa.

Znane są przykłady, że jednorazowa sesja terapeutyczna biorezonansem była w stanie wyleczyć. To świadczy o tym, że choroba była na poziomie informacyjno-energetycznym i udało się w porę zlikwidować matrycę chorobową zanim ona przyciągnęła ?niszczyciela?.